Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAYANIQLI İNKİŞAF ÜZRƏ MİLLİ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞURASI

17

MƏQSƏD

169

HƏDƏF

241

GÖSTƏRİCİ

XƏBƏRLƏRBÜTÜN XƏBƏRLƏRtrending_flat